Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025, „SERCE na zielonej energii”

Spółdzielnia Socjalna SERCE w Rakoniewicach w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025, realizuje przedsięwzięcia pod tytułem: SERCE rośnie na zielonej energii. Całkowita wartość zadania to 222 769,26 zł a uzyskana kwota dofinansowania wynosi 190 000 zł.

Celem projektu jest zakup elektrycznego 9-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Efektem projektu będzie zwiększenie przychodów spółdzielni, redukcja kosztów bieżących oraz umożliwienie korzystania z usług społecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Wygodna Stacja” w Wielichowie osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu grodziskiego. Samochód jest też elementem transformacji energetycznej ze względu na zeroemisyjność dwutlenku węgla. 

Skip to content